pubblicità

Reazione di decomposizione - Pagina 1

Reazione in cui un composto si scompone in due o più sostanze più semplici. - Aggiornato al 2022

Definizione

Molte reazioni di decomposizione coinvolgono calore, luce o elettricità per immettere energia.

I composti binari sono composti costituiti da due soli elementi. Il tipo più semplice di reazione alla decomposizione è quando un composto binario si scompone nei suoi elementi. L'ossido di mercurio (II), un solido rosso, si decompone per formare mercurio e ossigeno gassoso quando riscaldato.

Inoltre, una reazione è considerata come una reazione di decomposizione anche se uno o più dei prodotti sono ancora un composto. Un carbonato di metallo si rompe per formare un gas di ossido di metallo e anidride carbonica. Il carbonato di calcio, ad esempio, si decompone in ossido di calcio e anidride carbonica.

pubblicità
pubblicità

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận Học Bổng Sii pronto
pubblicità

Phương Trình Kết Quả Số # 1
C4H10C2H4 + C2H6
B etilene (eten) ETAN
etene
(chi) (chi) (chi)
(Khong mau) (Khong mau) (Khong mau)
1 1 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g / mol)
Sốmol
Khối lượng (g)

pubblicità

iều kiện phản ứng

Nhiệt : nhiệt Xúc tác: xúc tác

Hiện tượng nhận biết

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm C2H4 (etilen (eten)) (trạng thái: khí) (màu sắc: Không màu), C2H6 (etan) (trạng thái: khí) (màu sắc: Không màu), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia C4H10 (Butan) (trạng thái: khí) (màu sắc: Không màu), biến mất.

Maggiori informazioni

Fare clic su để xem thông tin thêm về phương trình

Đóng góp nội letame

Từ Điển Phương Trình đã xây dựng một công cụ tìm kiếm mở rộng kết hợp với Google Vietnam

Fare clic su vào đây để tìm kiếm thông tin mở rộng

Báo lỗi can bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Fare clic su vào đây để báo lỗi

Phương Trình Kết Quả Số # 2


2Al (OH)3Al2O3 + 3H2O
Nhôm hiroxit Nhôm oxit nazione
Idrossido di alluminio Ossido di alluminio
(corse) (corse) (chi)
(trng) (trng) (không mau)
Baz
2 1 3 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g / mol)
Sốmol
Khối lượng (g)

iều kiện phản ứng

Nhiệt : > 575

Hiện tượng nhận biết

Fare clic su để xem thông tin thêm

Maggiori informazioni

Fare clic su để xem thông tin thêm về phương trình

Đóng góp nội letame

Từ Điển Phương Trình đã xây dựng một công cụ tìm kiếm mở rộng kết hợp với Google Vietnam

Fare clic su vào đây để tìm kiếm thông tin mở rộng

Báo lỗi can bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Fare clic su vào đây để báo lỗi

Phương Trình Kết Quả Số # 3


2KMnO4MnO2 + O2 + K2MnO4
kali pemanganato ossido di manganese oxi kali manganati
Kali manganat (VII) manganato di potassio (VI)
(corse) (corse) (chi) (R)
(đỏ tim) (it) (không mau) (lục thẫm)
muối muối
2 1 1 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g / mol)
Sốmol
Khối lượng (g)

iều kiện phản ứng

Nhiệt : Nhiệt

Hiện tượng nhận biết

Fare clic su để xem thông tin thêm

Maggiori informazioni

Fare clic su để xem thông tin thêm về phương trình

Câu hỏi minh họa

Fare clic su để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 2KMnO4 => MnO2 + O2 + K2MnO4

Câu 1. Điều chế

Phản ứng không dùng để điều chế khí phù hợp trong phòng thí nghiệm là:


A. KMnO4 (t0) →
B. NaCl + H2SO4 đặc (t0) →
C. NH4Cl + Ca (OH) 2 (t0) →
D.FeS2 + O2 →

Xem đáp án câu 1

Đóng góp nội letame

Từ Điển Phương Trình đã xây dựng một công cụ tìm kiếm mở rộng kết hợp với Google Vietnam

Fare clic su vào đây để tìm kiếm thông tin mở rộng

Báo lỗi can bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Fare clic su vào đây để báo lỗi

Imprese Sponsor

TVB A Time To Remember

Gli annunci sotto forma di reddito ci aiutano a mantenere i contenuti con la massima qualità perché abbiamo bisogno di inserire annunci? : D

Non voglio supportare il sito web (chiudi) - :(